Medlemsservice og priser


Den Landsdækkende Slagtekalverådgivning indenfor slagtekalve og ungtyreområdet:

Per Spleth, Dansk Kvæg, Landscentret, Tlf. 8740 5301, Mobil: 3092 1774
E-mail: psp@seges.dk

Terese Jarltoft, Slagtekalverådgiver,Mobil: 2311 8618
E-mail: tja@sagro.dk


Aktive og passive medlemmer
Aktive og passive medlemmer får medlemsbladet "Kalveproducenten" fire gange årligt. Desuden modtages information om foreningens forskellige arrangementer og dermed mulighed for at deltage i disse.

Arrangementerne kan være bedriftsbesøg, informationsmøder/fyraftensmøder med aktuelle emner og generalforsamling m.m. Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. En gang årligt afholder foreningen et kursus i samarbejde med Landscentret, Skejby.


Abonnenter
Abonnenter modtager medlemsbladet "Kalveproducenten" fire gange årligt.

Priser
Priser excl. moms:
Aktive, kr. 800,-
Passive, kr. 500,-
Abonnenter, kr. 200,-


Annoncer
For eventuelle annoncer i "Kalveproducenten" bedes I kontakte Hans Christian Oksbjerg eller sekretær ÅAnette Fogtmann, se under Bestyrelse.

Tidligere numre af bladet "Kalveproducenten" kan købes enkeltvis for kr. 75,00 excl. moms.

Se også
» Formål
» Bestyrelse
» Medlemsservice og priser

 

 

 

 

 

 

 


Slagtekalve Rådgivning Hedegaard Agro Dansih Crown


Copyright © 2010 Kalveproducenten.dk