Formål


Foreningen har til formål at samle danske slagtekalveproducenter for gennem fælles optræden at samarbejde og virke for:

  • Slagtekalveproducenternes økonomiske interesser ved indkøb, produktion og afsætning af slagtekalve.
  • Styrke og koordinere den faglige rådgivning.
  • Samarbejde med forsøgs- og forskningsinstanser, avlsforeninger, veterinærmyndigheder, slagteri- og foderstofbranche samt andre relevante parter.
  • Formidling af inden- og udenlandsk faglig information.

Som medlemmer af foreningen optages aktive kalveproducenter.

Ikke-kalveproducenter, der er interesserede i foreningens virke, kan optages som passive medlemmer uden stemmeret på generalforsamlingen.

Se også
» Formål
» Bestyrelse
» Medlemsservice og priser

Slagtekalve Rådgivning Hedegaard Agro Dansih Crown


Copyright © 2010 Kalveproducenten.dk