Kalveproducenten november 2011


01.12.11

Formands betragtninger v/ Ove Eriksen
Reformen af EU's landbrugsstøtte vil i den nuværende form betyde en dramatisk økonomisk nedtur for landmænd med kvæg,  både på mælkesiden og på kødsiden. Kommissionens udspil til omlægning bliver behandlet i en artikel af Lind Pedersen længere inde i bladet, og bør ikke læses umiddelbart inden sengetid!

Den helt store hurdle set fra vores side er fjernelsen af de historisk betingede tillæg som kvægtillæg, sukkertillæg mv. over en meget kort periode, og med udjævning af alle nationale betalingsrettigheder. Producenter med tillæg til betalingsrettigheder vil miste betydelig beløb, mens landmænd uden tillæg med forslaget vil få en større støtte pr. ha. Kvægtillæggene indgår som en nødvendig del af finansieringen på vore bedrifter, og et bortfald vil betyde at økonomisk vanskeligt stillede producenter skubbes ud over afgrundens rand. Tillæggene er givet som kompensation for bortfald af støtte direkte til produkter, og hører naturligt til i de berørte sektorer. I forbindelse med den delvise afkobling i 2004/2005 var der nationalt enighed om at opretholde sektorbalancen mellem de enkelte produktionsgrene; jeg håber meget at denne enighed også bæres med over til det nye budgetforslag. I stedet bør reduktion ske som en procentvis reduktion nationalt i takt med udjævningen imellem EU's medlemslande med mål om en fuldstændig udjævning i 2028.

Det er væsentligt at den fælles landbrugspolitik stadig består, og at der ikke bliver åbnet adgang for yderligere national støtte internt i medlemslandene. I en kamp med lande der vil åbne statskassen for sine producenter vil danske landmænd komme til kort.

Arrangement til næstsidste side.
Den vanskelige høst, og de store problemer med at bjerge tilstrækkelig halm til besætningerne har gjort at vi i foreningen sprang efterårets arrangement over. I forvejen afholder både DLBR Slagtekalve og Slagtekalverådgivning Aps. møder og kursus i november.

Til gengæld starter vi det nye år med et besøg hos Danish Crowns forædlingsvirksomhed i Sdr. Felding. Her bliver fremtidens udskæringer og færdigretter udviklet og produceret. Endvidere indlæg om afsætning, samt finansiering og økonomi. Vi mødes i Sdr. Felding onsdag d. 4. januar. Nærmere program tilsendes, og kan ses på hjemmesiden "kalveproducenten.dk"

Kraftfoder til slagtekalve giver mindre metanudskillelse end crimpet majs v/Anne Louise Frydendahl Hellwing, agrsci, Århus Universitet
Fodring med kraftfoder reducerer metanudskillelsen hos slagtekalve sammenlignet med crimpet majs. Det gælder både per kg tørstofindtag og i procent af bruttoenergi. Det viser resultater fra et slagtekalveprojekt på Kvægbrugets Forsøgscenter....

Vælg sengebåse ved nybyggeri til slagtekalve Af Jannik Toft Andersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg
Selvom det ofte koster en halv gang mere at bygge en slutstald med sengebåse frem for dybstrøelse, er en sengebåsestald det mest økonomiske, fordi halmforbruget er mindre.....

Produktion af tunge ungtyre med stor andel grovfoder v/Sofie Johannson, Sveriges Lantbrugsuniversitet
Svensk forsøg har vist, at majsensilage kan være et godt supplement eller alternativ til traditionel græsensilage i foderrationer til store ungtyre, da det kan øge kalvenes tilvækst og dermed afkorte opfedningsperioden......

Rådgivning skal være professionel - stil krav! Af Kurt Skovsted, Cand.Agro. og indehaver, SKOVSTED agro
I en tid med store økonomiske udfordringer i dansk landbrug, hvor de dygtige kalveproducenter skilles fra de mindre dygtige og rentable, stiger kravene også til jeres rådgivere.....

BVD i Sønderjylland Af Kirsten Marstal, Videncentret for Landbrug, Kvæg
En besætning på 340 malkekøer ved Åbenrå har fået konstateret BVD. Besætningen har solgt dyr til 12 andre besætninger - heraf er 10 slagtekalve producenter.......

Isoler syge dyr ved mistanke om mycoplasma Af Kirsten Marstal, Videncentret for Landbrug, Kvæg
Over hele landet har både mælke- og slagtekalveproducenter siden juli måned oplevet problemer med mycoplasma. Resultatet af en række besøg i ramte besætninger viser, at et markant fællestræk er mangelfuld isolering af syge dyr......

Kommissionens forslag til juridiske tekster til reform af den fælles landbrugspolitik (CAP) 2014-2020 Af K.B. Lind Pedersen, Landbrug og Fødevarer
EU-kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikterne Dacian Ciolos, fremlagde den 12. oktober 2011 Kommissionens juridiske forslag til reform af den fælles landbrugspolitik efter 2013....

» Tilbage

 

 

Slagtekalve Rådgivning Hedegaard Agro Dansih Crown


Copyright © 2010 Kalveproducenten.dk