Kalveproducenten maj 2016


Formands betragtninger v/ Lasse Olsen
Vi har netop afholdt vores møde i Karup hos Peter Møller Andersen Det var altid godt at komme ud....

Overblik er uhyre vigtigt
v/Erik Kjærgaard Christensen
Anders Peter Jensen, Gerå i Sydøstvendsyssel overvejede at stoppe som slagtekalveproducent efter 17 år. Sådan kommer det ikke til at gå, for nu bygger han en 2.200 kvardratmeter stor slagtekalvestald med 352 sengebåse og fordobler produktionen...

Specialist i økologisk studeopdræt
v/Erik Kjærgaard Christensen
Engang var der 230 malkekøer på Mineslund. I dag opdrættes der 250 økologiske stude om året på stedet. Kødet oparbejder man selv og afsætter det til Dansk Supermarked og NEmlig.com samt via egne gårdbutik og lidt internet-handel.....

Foderindkøb og kvalitet af indkøbt foder v/ Per Spleth, DLBR Slagtekalve
Flere producenter spørger om krav til afvigelser i indkøbt kraftfoder. Nogle producenter har fået taget analyse af læsseprøver og oplevet, at der er afvigelser især i protein og FE. Der er dog nogle tilladte afvigelser, som foderfabrikken skal holde sig indenfor....

Skovflåter
v/Randi Varm, Dyrlæge i nr. Nebel
Afgræsning af naturområder med drøvtyggere har et positivt indflydelse på antallet af skovflåter. Drøvtyggere er heller ikke modtagelige for Borrelia, derfor bliver der længere mellem skovflåter, der huser borreliabaterien på disse arealer.....


» Tilbage
 

 

Slagtekalve Rådgivning Hedegaard Agro Dansih Crown


Copyright © 2010 Kalveproducenten.dk