Kalveproducenten maj 2011


01.05.11

Formands betragtninger v/ Ove Eriksen
Foråret er en herlig årstid. Lige fra de første spæde erantis og vintergækker pibler frem får humøret en tak opad, og det styrkes yderligere når bøgeskoven sår frisk og nygrøn. Lige nu er der fuldt knald på de gule rapsmarker, og årets første nye danske kartofler og jordbær er fremme. Svalerne og bogfinken sætter musik til forsommeren, og alle vinterens fortrædeligheder er glemt.......

Beretning ved Generalforsamlingen 9. marts 2011 v/ Ove Eriksen
Prisudviklingen på kalve og ungtyre har haft en meget positiv udvikling det seneste år, og ligger nu på et historisk højt niveau. Samtidig har det seneste år også budt på prishop på foderstoffer i samme niveau som vi så for 3 år siden, og dermed er økonomien i slagtekalveproduktionen alligevel blevet udhulet. Vi er dog ikke så hårdt ramt af foderpriserne som vore kolleger i svine-produktionen, der ikke har haft udviklingen i priserne med.....

Udnyt mulighederne i arbejdet med APVén  v/ Helle Graversen, Slagtekalverådgivning Jelling
Det er lovpligtigt at have en skriftlig APV, på alle ejendomme med ansatte. Hvis arbejdet bliver grebet rigtigt an, rummer det mange muligheder for en større viden om arbejdsmiljøet på den enkelte bedrift.....

Fødevarestyrelsen: Om hjemmeslagtning og kogalskab
En hjemmeslagtning er, når besætningens egne dyr bliver slagtet på ejendommen - kun til brug i egen husholdning. Besætningsejeren må gerne få hjælp til hjemmeslagtning se Vejledning nr. 9440>> af 25. juli 2008, kapitel 41 afsnittet: Erhvervsmæssig assistance til hjemmeslagtning (slagtebusser o.l)....

Status i forhandlingerne med Mercosurlandene v/ K.B. Lind Pedersen
Forhandlingerne med Mercosurlandene nærmer sig nu snart det tidspunkt, hvor der skal til at sættes tal på markedsadgangen. Hermed vil det vise sig, hvor langt fra hinanden parterne står. Der afholdes i uge 18/2011 den 5. runde om en frihandelsaftale mellem EU og den sydamerikanske handelsblok Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay og Ururguay).......

Slagtekalve trives godt på kolbemajsensilage v/ Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet
Slagtekalve fodret med kolbemejsensilage klarer sig fint både mht. tilvækst og sundhed viser resultater fra fodringsforsøg gennemført på Kvægbrugets Forsøgscenter. Foderudnyttelse og afregningspris var lidt lavere ved 60% kolbemajsensilage, hvilket dog modsvaredes af en lavere foderpris.....

Få lavet et check på din slagtekalvehusiness v/Jakob Vesterlund Olsen, Videncenter for Landbrug
Få opgjort produktionsøkonomien i din slagtekalveproduktion helt til bundlinjen. I år er der mulighed for at få lavet en analyse af produktionen til bundlinjen med sammenligning til andre producenter. Produktet, som tidligere har været lavet for mælkeproducenter, svineproducenter og planteavlere, er nu også tilgængeligt for slagtekalveproducenter. Produktet hedder Business Check. Vær opmærksom på kort tidsfrist.......

Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem v/ Johannes Hviid
Jeg hedder Johannes Hviid og har Oksegaarden i Vandel, nær Billund. Jeg bor her sammen med min søn, Oliver, som er 6 år. Fra 1999 har jeg fungeret som deltidslandmand og været ansat i entreprenørbranchen. I 2002 fik jeg endelig muligheden for at fungere som selvstændig fuldtidslandmand. Efterhånden som driften blev udvidet ansatte jeg i efteråret 2009 medhjælperen, Serije, der er en yderst dygtig og ihærdig ung mand fra Ukraine......

Endelig rapportering af EU´s tilsyn med klassificering og prisrapportering af kreaturer i Danmark i 2009 v/ Klassificeringsudvalgets årsrapport 2009/10
EU-Kommissionen gennemfører sammen med udvalgte eksperter fra 8 medlemslande ca. hvert fjerde år et besøg i de enkelte medlemslande med henblik på at vurdere klassificeringen og prisrapporteringen i medlemslandet.....

» Tilbage

 

 
Slagtekalve Rådgivning Hedegaard Agro Dansih Crown


Copyright © 2010 Kalveproducenten.dk