Kalveproducenten februar 2015


Formands betragtninger v/ Lasse Olsen
Så fik vi endelig, efter 5 års sagsbehandling, mulighed for at søge dispensationtil samdrift af flere slagtekalveproduktioner inden for en fugleflugtlinje på 4 km fra den ene besætning til den anden....

Moderniseringsordning på 100 mio kr. på vej til kvæghuset v/Morten Lindgaard Jensen, SEGES
Ny Moderniseringsordning på 100 mio kr. skal støtte byggeri af nye kvægstalde, renovering af eksisterende stalde, samt tilbygninger...

97 mio kr. på vej til danske kvægproducenter
v/Per Spleth, Teamleder, Cand Agro, Kvæg
Nu udbetaler vi præmier til producenter af handyr i 2014. Vi forventer, at de fleste præmier er udbetalt allerede 27. februar. Publiceret 19. februar 2015....

"Slagtekalvelinje" på Grindsted Landbrugsskole v/ Anita Meld gaard
Undervisning er og vil altid være en evig udfordring. Ikke alene skal man altid som lærer være klædt på med den nyeste viden....

Den nye kalveproducent v/Rasmus Nansen, Agerskov
Jeg er blevet spurgt om jeg havde lyst til at skrive om at være ny kalveproducenter og hvordan jeg er kommet igang...

Kvægsygdomsforsikring og kalveproduktionen v/Peter Quitzau, DLBR Forsikringsmægler A/S
Forsikring mod kvægsygdomme har i de seneste år været under stadig forandring...


» Tilbage
 

 

Slagtekalve Rådgivning Hedegaard Agro Dansih Crown


Copyright © 2010 Kalveproducenten.dk