Kalveproducenten februar 2014


Formands betragtninger v/ Lasse Olsen
Vi vil fra Danske Kalveproducenters side gerne have en afklaring på, om vi kan beholde vores handyrpræmier fremover og gerne en udmelding der rækker til år 2020, så vi får 5 års budgetsikkerhed....

Søren Peter Funder glæder sig over større tilvækst, højere sundhed og bedre dyrevelfærd. v/Peter Møller Christensen, Biotech Innovation ApS
Power Packen´s evne til at påvirke brint i foder, vand og gylle får pH værdien til at stige og reducere dermed lugten i stalden hos Søren Peter Funder.....

Påvirkes slagtekalvens produktivitet og slagtefund af kalvens tidlige live hos kalveleverandøren?..
v/Reni H Nielsen, Slagtekalverådgivningen ApS og Marianne Johansen, Institut for husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
Som slagtekalveproducent er man interesseret i at modtage sunde og robuste kalve fra sine kalveleverandører, for at sikre en rentabel og effektiv produktion. Hos slagtekalveproducenterne er der imidlertid ofte en oplevelse af, at der er forskel på hvordan kalve fra forskellige kalveleverandører klarer sig i produktionen, både med hensyn til sygdomsforekomst og produktivitet....

Økologisk ungtyreproduktion og naturpleje v/ Mogens Vestergaard, KFC og Thorkild Nissen, Økologisk Landsforening
Der kan produceres små ungtyre på basis af ammetantekalve og udsætterkøer fra malkekvægholdet, der har afgræsset naturarealer og omdriftsarealer, når de færdigfodres på stald....

Strategi 2018 - for slagtekalveproducenter v/Informationskonsulent, Kirsten Marstal, Videncentret for landbrug, kvæg
En række af målene i Landbrug og Fødevarer, Kvægs strategi 2018 er direkte møntet på slagtekalveproducenterne...

Vælg den rigtige kødkvægstyrv/ Nanna Hammershøj, Mette Sandholm, Kevin Byskov og Anders Fogh, Videncentret for landbrug
Vælg den kødkvægstyr, der giver bedst økonomi, når du inseminerer malkekoen.......

Vil du med til Australien? v/Steen Hansen, DLBR
I januar 2015 planlægger DLBR Slagtekalve sammen med Adventure- holidays en tur til det sydøstlige Australien. Det bliver ca. fra d. 9. til den 27. januar med bus til Hamburg, derfra med fly til Dubai og videre med den store Airbus 380 til Sydney ......


» Tilbage
 

 

Slagtekalve Rådgivning Hedegaard Agro Dansih Crown


Copyright © 2010 Kalveproducenten.dk