Kalveproducenten februar 2013


Formands betragtninger v/ Lasse Olsen
De danske kalveproducenters konkurrenceevne må og skal forbedres, der er ikke plads til flere omkostninger. Vi må alle deltage i at forbedre produktiviteten i produktionen lige fra mælkeproducenternes opstart af kalven til kalveproducenten selv og slagteriet........

Danske slagtekalveproducenters debatmøde med Søren Gade v/ Lasse Olsen
Formiddagen startede med et indlæg af Søren Gade, en meget travl mand, som midt i mødet blev nødt til at forlade os til fordel for "en pludselig opstået situation" på Borgen (Christiansborg). På den måde fik vi også indsigt i hvor vigtigt det er, at "vores mand" direktør for Landbrug og Fødevarer Søren Gade.....

DC Beef støtter investering i merproduktion af slagtekalve v/Ejvind Kviesgaard, afdelingschef i DC Ejerservice, DC Beef
DC Beef er klar til at give økonomis støtte til investering i merproduktion ved slagtekalveproduktion. Målet er at nedbringe eksporten af slagtekalve, som i 2012 nåede op på over 37.000 dyr. Interessen har i den første måned, som tillæggene har været der, givet mange henvendelser til DC Ejerservice i DC Beef.....

Reform af EU´s landbrugspolitik - hvordan stiller det de danske slagtekalveproducenter? v/ Niels Lindberg Madsen, Afdelingsleder, EU-afdelingen, Landbrug og Fødevarer
EU's landbrugspolitik er i disse måneder centrum for forhandlinger i EU om en omlægning af den måde man giver støtten på. Med en samlet landbrugsstøtte årligt på over 7 mia. kr. er det selvfølgelig noget , som Landbrug og Fødevarer i høj grad har fokus på. Vi arbejder på at forsvare vores medlemmers interesse. Og dermed også slagtekalveproducenterne......

Videbæk Biogas A/S - nyt stort biogasanlæg i det vestjyske v/ Thomas Skoven, Xergi A/S
Xergi A/S og Arla Foode amba lancerer i fællesskab et stort projekt med den nyeste teknologi til afgasning af alle former for husdyrgødning, også dybstrøelse. Samtidig er der stiftet en leverandørforening, som forestår arbejdet med kontrakttegning med interesserede husdyrproducenter.....

Finansiering og konjunkturer v/ Henrik Hindbo
Tirsdag den 15/1 2013 afholdt foreningen et medlemsmøde på Hejse Kro. Dagens emne var finansiering og konjunkturer. Dagens første emne var finansiering i kalveproduktion. Et højaktuelt emne, idet mange af os kalveproducenter mærker bankernes manglende vilje til at stille kapital til rådighed......

Kan vandløbslaug gøre en forskel? Af Kim Nielsen, Formand for Vandløbslaug Ribe Syd, Selvstændig landmand
Samarbejdet med kommunen er utroligt vigtigt, hvis vi som vandløbslaug skal gøre en forskel. I det konkrete vandløbslaug, som jeg kender til, er der gennem årene opbygget et godt og tillidsfuldt forhold med gensidig respekt. Ved at holde et højt, fagligt niveau - og ved at fokusere på de konkrete problemer - har vi fået en forståelse for hinandens udfordringer.....

Hent ny viden og inspiration på KvægKongres 2013 v/ Kirsten Marstal, Videncentret for Landbrug, Kvæg
Programmet for KvægKongres 2013 er på plads, og som sædvanligt er der spændende indlæg for slagtekalveproducenter....

Naturpleje med ungtyre fra malkekvægholdet v/ Linda Søndergaard og Mogens Vestergaard - Kilde: Ny Kvægforskning nr. 6, december 2012
Baggrund: For at kvægbrugere kan bidrage med naturpleje, er det vigtigt, at der udvikles produktionssystemer med kvæg, der er økonomisk rentable. Produktionen af naturplejekød baseret på ammetantekalve og udsætterkøer af malkerace forventes under de rette prisforudsætninger at kunne blive en rentabel produktionsform.......


» Tilbage

 

 

Slagtekalve Rådgivning Hedegaard Agro Dansih Crown


Copyright © 2010 Kalveproducenten.dk