Kalveproducenten december 2014


Formands betragtninger v/ Lasse Olsen
Danske kalveproducenter har behov for bedre konkurrencevilkår. Som vi netop fik belyst på DLBR´s nyligt afholdte årsmøde, var der ingen store kalveproducenter, som havde gode resultater efter ejeraflønning....

Viser dollaren vejen? v/Palle Jakobsen, agrocom.dk
Efter en længere periode hvor afregningspriserne på ungtyre er gået mere ned end op, er dollaren måske i færd med at trække kødproducenterne op af det sorte prishul.....

Har du helt tjek på dine tilskudsmuligheder
v/Karen Feddersen, KF Miljø ApS
Mange landbrugsvirksomheder synes det kunne være dejligt at øge deres produktion - men måske kommer lige så mange landbrugsvirksomheder frem til, at en produktionsudvidelse kan være svært at løfte økonomisk....

Hvad gør de bedste v/ Mogens Larsen
Der er ingen sammenhæng mellem billigt foder og et højt dækningsbidrag, dette ses af opgørelser lavet på E-kontroller af slagterådgiveren....

Dyrevelfærd hos kalve v/Mari Reiten, Århus universitet, Foulum
Velfærd blandt malkekvægsklave i alderen 0-180 dage, uafhængig af race, blev vurderet i 30 danske besætninger. Velfærdsproblemerne er forskellige for produktionstype og alder For de yngste kalve var velfærdsproblemerne størst i de økologiske besætninger mens det for de ældste kalve var flest problemer med velfærden i de konventionelle besætninger...


» Tilbage
 

 

Slagtekalve Rådgivning Hedegaard Agro Dansih Crown


Copyright © 2010 Kalveproducenten.dk